КОНТАКТИ: +359886690997 | info@prodexis.com

Иновативна MES & ERP

разработена за INDUSTRY 4.0

От суровите материали до готовата продукция.

PRODEXIS MES & ERP

Производствена Изпълнителна Система - MES е софтуерна система в работеща реално време за планиране и управление на производството, позволяваща проследяване на материали и стоки, анализ на производствените операции, както и прилагането на спецификациите на работните поръчки.

Планиране на Ресурсите на Предприятието - ERP е софтуерна система за управление работеща в реално време за управление на бизнес процеси, която позволяваща проследяване на бизнес операции, планиране на поръчки и производство.

PRODEXIS MES & ERP е 'облачна' система за управление на бизнес и производствените процеси на малки и средни предприятия. PRODEXIS MES & ERP е насочена към производителите, които се нуждаят от лесен за използване инструмент за контрол на целия производствен процес в реално време. Тя обхваща запитвания и поръчки, покупка на материали, мониторинг в реално време на всяка конкретна стъпка за изпълнение на крайния продукт. PRODEXIS MES & ERP предоставя точна информация за производството, което позволява бързи реакции, за да се предотвратят възможни закъснения и прекъсвания.

PRODEXIS MES & ERP e 'web' базирано SaaS 'Software As A Service' решение, което означава, че е хостната в публичен облак, използвайки обширния хардуер и инфраструктура в глобалните центрове за данни. Ето защо, единственото изискване за работа PRODEXIS MES & ERP е интернет браузър, независимо от операционната и хардуера. Всички данни се съхраняват на Cloud базата данни сървъри с гарантирана сигурност и регулярни бакъпи. Освен това данните могат да бъдат синхронизирани с клиентския локални сървъри, което позволява да се използват съществуващите решения за отчети, автоматизиране и др.

Подобрена Ефективност

Данните за операциите в производствения цех и проследимоста в реално време, позволяват управление на производстводството по начин, който да оптимизира използването на машините, работата на операторите и техния график.

Намляване на Риска

Всички бизнес процеси и операции се управляват от едно място, което подобрява проследимоста, минимизира човешките грешки и елиминира необходимостта от хартиени документи.

Намаляване на Разходите

Чрез real-time business intelligence (RTBI) PRODEXIS MES & ERP помага да се идентифицира как материалите да се използват оптимално, как да се подобри използването на ресурсите, както и доставките и външното коопериране.

Спазване на Сроковете

Ранните предупреждения предсказват възможни забавяния в производството и доставката на даден продукт, оставяйки достатъчно време за коригиращи действия, посредством PRODEXIS MES & ERP планиране на приоритетите.

Модули

OrderControl

Проследяване на производството в реално време, позволява мониторирането и управлението на производствения поток на всички поръчки в процес и чакащи. Пълна проследимост на производствените етапи от всяка поръчка за производство.

Запитвания

Управление на входящите запитвания от клиенти, ценообразуване, генериране на оферти, проследяване на състоянието на запитванията и създаване на поръчки.

Поръчки

Управление на поръчките и продуктите, които трябва да бъдат произведени чрез дефиниране на стъпките за изпълнение, самото изпълнение и наблюдение на производствения процес.

Планиране

Планиране на производството според приоритетите за да не пропуснете крайните срокове, както и да оптимизирате натоварването на оборудването и работниците .

Предупреждения

Ранни Предупреждения при идентифициране на рисковите, като закъсняващите поръчки за предотвратяване на просрочието им.

Доставки

Управление и проследяване на предаването, както и частичното предаване на готовата продукция.

Материали

Управление на доставчици и материали, планиране на доставките, изпълнение на търсенето, планиране на попълване, планиране на времето и представяне на доставчика.

Коопериране

Управление и проследяване на външното сътрудничество, необходимо за завършване на даден продукт.

Ценообразуване

Изчисляване на цената на продукта въз основа на цената на материала, стъпките за изпълнение и маржовете.

Технологични Карти

Генериране и управление на технологичните карти за производство на всеки продукт според спецификацията.

Видимост

Строг ред на задачит за изпълнение, така че всеки да знае какво и кога трябва да се направи.

Производство

Контрол на задачите в производствения цех използван от работниците за стартиране, паузиране и възобновяване на текущите си задачи - използваем с баркод скенер или сензорен екран.

Отчети

BI за производствения поток и използването на ресурсите за оптимизиране на разпределението на служителите и оборудването по най-ефективния начин. Статистика за ефективността на доставчиците, оборудването и работниците.

Персонализиране

PRODEXIS MES & ERP позволява широка персонализация, така че да може да се адаптира към почти всяки производствен и бизнес процес.

Ресурси

Управление, наблюдение и оптимизиране на работните центрове, работниците, оборудването и видовете работа, които трябва да бъде изпълнена.

Роли

Вход с Роля за ограничаване на достъпа до определени модули и ресурси, включително цени и чувствителна информация за клиенти и доставчици.

ИНДУСТРИИ

Прилагането на MES & ERP може лесно да намали загубите, да намали времето за изпълнение и да намали необходимия инвентар за почти всяка една производствена индустрия. Като PRODEXIS MES & ERP е най-подходящ за малки и средни производства.


Ние знаем, че всяко производство е различно, но всяко едно следва конкретна последователност от стъпки за реализирането на готовите продукти (производствен процес). Тъй като PRODEXIS MES & ERP е разработена като универсална система, тя е много гъвкава и се персонализира лесно, така че да е възможно дефинирането на всеки един производствен процес според нуждите на клиента. По този начин PRODEXIS MES & ERP е подходящ за широк кръг от индустрии като:

 • Металообработване
 • Дървообработване
 • Производство на мебели
 • Медицински устройства
 • Печатница
 • Потребителска електроника
 • др.
 • Ламарина
 • Търговско оборудване и инструменти
 • Производство на пластмаси
 • Производство на бижута
 • Промишлено оборудване
 • Текстилна индустрия
 • Обработка на кожи

Свържете се с нас за вашата индустрия и спецефични нужди: Контакти

Услуги

Интеграция със Съществуващи Системи

Без значение дали PRODEXIS MES & ERP е в 'облака' или на локален сървър, той може да се интегрира със външни системи.

Инсталации и Имплементации

Въпреки че PRODEXIS MES & ERP е дизайнат като 'SaaS' Cloud решение, ние знаем, че вашият бизнес може да се нуждае от локална инсталация. За запитване - контакти.

Конфигурация и Параметризация

Докато PRODEXIS MES & ERP съдържа основни шаблони за множество индустрии, знаем, че всеки производствен процес е различен. Ето защо PRODEXIS MES & ERP може лесно да се адаптира към вашите специфични нужди.

Проучване и Консултаця

Нашите опитни консултанти могат да ви дадат отговори и оценки относно процесите на имплементиране; миграция и интеграция с други системи и периферни устройства.

Нови Модули

Без значение колко зрял е един софтуер, винаги има липса на специфични функционалности необходими за конкретен процес. Ние можем да ви помогнем с оценката и разработката на това от което се нуждаете.

Helpdesk & Техническа Подръжка

Нашите технически консултанти ще се радват да ви помогнат.

Ценови Планове

Lite

195 лв.

месечно

ВСИЧКИ МОДУЛИ

до 3 потребителя

до 14 работни центъра

Персонализиран Процес

20 часа годишен съпорт

4 GB база данни

приблизително 50k документа

Дневен архив за 7 дена

Пробен период свържете се с нас

Standard

312 лв.

месечно

ВСИЧКИ МОДУЛИ

до 8 потребителя

до 20 работни центъра

Персонализиран Процес

40 часа годишен съпорт

10 GB база данни

приблизително 125k документа

Дневен архив за 7 дена

Пробен период свържете се с нас

Enterprise

468 лв.

месечно

ВСИЧКИ МОДУЛИ

до 20 потребителя

до 32 работни центъра

Персонализиран Процес

80 часа годишен съпорт

20 GB база данни

приблизително 250k документа

Дневен архив за 7 дена

Пробен период свържете се с нас

 • Тъй като Prodexis MES & ERP онлайн / 'облачна' система, не се изисква локална инсталация.
 • За достъп до всички функции на Prodexis MES & ERP са необходими само интернет браузър и интернет връзка.
 • Всички цени са БЕЗ ДДС.
 • Не се прилагат допълнителни таксувания.
 • Моля свържете се с нас ако се нуждаете от локална (on-premise) инсталация.
 • Никой от плановете не отговаря на вашия бизнес? Няма проблем, моля свържете се с нас .

Партньори

Контакти

PRODEXIS

Адрес: ул. "Балчик" 3, 1612 София

Държава: България

E-mail: info@prodexis.com

Телефон: +359886690997