Политика за поверителност

Последна редакция 05 Ноември 2018


Тази Декларация за поверителност се отнася за обработката на лична информация от Prodexis Ltd. Тя обяснява как събираме и обработваме вашата лична информация. Лична информация означава всички данни, които ви идентифицират или биха могли да бъдат използвани за вашата идентификация. Това включва всяка информация, която споделяте с нас, както и информация, която събираме от взаимодействието си с нашия сайт и уеб приложения. Настоящата политика обяснява как събираме личната ви информация, как я използваме, какви са вашите права и как законът ви защитава.

Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на адрес: info@prodexis.com.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Ние сме Продексис ЕООД, ЕИК 205251510, ул. Балчик 3, София 1612, България. Нашата компания доставя ERP & MES “Облачни” SaaS “Software as a Service” решения на малки и средни производства. Продексис ЕООД е администратор на данни и се ангажира с целия процес на защита на личните данни и спазване на всички изисквания наложени от ЗЗЛД, както и от Европейски регламент за защита на личните данни GDPR на Европейския съюз ("ЕС").

Можете да се свържете с нас на адрес: info@prodexis.com или чрез данните за контакт от https://www.prodexis.com

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на: info@prodexis.com или на телефон: +359886690997.

Как събираме вашите лични данни?

Ние може да събираме вашата лична информация по следните начини:

Лична информация, която събираме и обработваме

Моля, обърнете внимание, че не събираме никакви чувствителни лични данни за вас, които включват подробности за раса, етническа принадлежност, религия, вярвания, сексуална ориентация, политически възгледи, членство, здравна информация и биометрични данни.

Как използваме вашата лична информация?

Вашите лични данни са защитени от закона. Ние събираме и използваме вашите лични данни само за бизнес цели, които са:

Как можем да споделяме личната ви информация?

Можем да споделим личната ви информация по един от следните начини:

Защита на данните

Prodexis е въвела подходящи технически, физически и организационни мерки, за да предотврати случайно изгубване, използване или достъп до вашите лични данни по незаконен начин, промяна или разкриване. Достъпът до лични данни е ограничен до тези служители, външни доставчици на услуги и други трети страни, които имат законно право и бизнес необходимост от достъп до тях. Тези служители и трети страни ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим вас и всеки приложим регулатор за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

Проследяващи технологии

Prodexis използва "бисквитки" и други технологии за проследяване. Това се случва, когато посещавате и използвате нашия уеб сайт и SaaS приложения. Тези технологии ни позволяват автоматично да събираме информация за вас; устройството, което използвате, и вашето онлайн поведение. Използваме тази информация за подобряване на услугите ни. За да научите повече за технологиите за проследяване, които използваме, моля, прочетете правилата ни за "бисквитките".

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Ние пазим вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, които сме ги събрали:

За повече информация относно периода на запазване, моля, свържете се с нас на адрес: info@prodexis.com

Какви са вашите права?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) или местното законодателство в ЕС ви гарантира определен набор от права, които можете да изпълнявате във връзка с вашите лични данни, събрани и обработени от Prodexis. Вие имате следните права:

Тези права могат да бъдат ограничени в някои ситуации, в които можем да докажем, че имаме законово изискване да съхраняваме и обработваме вашите лични данни. Където е приложимо, може да имате сходни права във вашата страна съгласно местното законодателство, за да получите достъп и да коригирате / актуализирате данните си.

Контакт и жалби

Ако желаете да упражните някое от гореизброените права, можете да се свържете с нас на адрес: info@prodexis.com (маркирайте го за вниманието на DPO "Officer for Data Protection") или на адрес: Prodexis Ltd, ul.Balchik 3, Sofia 1612, България.

Също така имате право да подадете жалба до местната комисия за защита на личните данни.